Nepsy-vardag under pandemin

Det senaste året har inneburit att vardagen förändrats för de flesta av oss i och…

Traumatisering ur familjesynvinkel

Trauma har man traditionellt behandlat utifrån ett individperspektiv och därför är…

I begynnelsen var uppfostran- människans ondska enligt Alice Miller

Efter många år av funderingar på människans ondska, vad som gör en människa ond och…

Hur identiteten skapas?

Enligt social konstruktivism bygger vi vår verklighet på sociala relationer. Var…

Social intelligens – empati = aggression?

Människan är en social varelse och behöver någon form av social intelligens för att…

Känsloutbrott i alla åldrar

Att barn har känsloutbrott är ingen nyhet, de flesta som har barn i sin närhet,…