Familjeterapi

Med hjälp av familjeterapi kan vi tillsammans med hela familjen ta itu med sånt som familjen har haft svårt att hantera på egen hand. Genom familjeterapi får du hjälp med familjekriser eller utmaningarna som föräldraskap medför.

Läs mer
Korttidsterapi

Korttidsterapi hjälper i olika livskrissituationer, då det känns som att du är i en återvändsgränd och att du behöver få prata med någon professionell.

Läs mer
Psykiatrisk konsultation

Syftet med psykiatrisk konsultation är att fungera som ett stöd för personal och ledning inom barnomsorgen, utbildningsväsende, socialomsorg och barnskyddsenheter.

Läs mer
Konflikthantering

Genom konflikthantering förebygger ni problem på arbetsplatsen och stöder välmående.

Läs mer
Föreläsningar och utbildningstillfällen

Vi erbjudar färdiga skolnings- och föreläsningspaket, eller skräddarsydda föreläsningar och utbildningstillfällen enligt era specifika behov. Vi betjänar såväl företag som offentliga sektorn.

Läs mer