Mervi Bro

Familjeterapeut

Mervi är utbildad psykiatrisk sjukskötare med gedigen erfarenhet av psykiatriskt arbete. Efter sin examen har Mervi bl.a. arbetat på ätstörningskliniken, psykiatriska vuxenmottagningen och som konsulterande psykiatrisk sjukskötare på en skola för barn och unga i behov av krävande särskilt stöd. För närvarande arbetar Mervi på Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen som MDFT- familjeterapeut och metodhandledare.

Förutom sin grundutbildning har Mervi gått flertalet fortbildningar. Mervi har bl.a. studerat grunderna inom acceptansbaserad terapi och dialektisk beteendeterapi. Dessutom är Mervi certifierad lösningsfokuserad korttidsterapeut, certifierad MultiDimensional Family Therapy-terapeut och som bäst studerar hon till familje- och parpsykoterapeut vid Jyväskylä universitet.

Innan sin utbildning till sjukskötare har Mervi arbetat med krävande kundservice både inom Finland och utomlands.

Till Mervis specialkunnande hör familjeterapeutiskt arbete med ungdomar med utmanande beteende- och beroendeproblematik och deras familjer, lösningsfokuserat arbetssätt och arbete med barn och ungdomar med krävande särskilda behov.