FÖRELÄSNINGAR & UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Vi erbjuder skräddarsydda föreläsningar och utbildningstillfällen för både offentlig sektor och företag. Till vårt specialkunnande hör familjeterapeutiskt arbete, lösningsfokuserad terapi, känslohantering, barn med särskilda behov, relationspsykologi och ledarskapspsykologi. Kontakta oss med dina önskemål.