FAMILJETERAPI

Vi erbjuder familjeterapi för varje enskild familjs behov.

Målsättningen med familjeterapi är öka förståelsen för vad som händer mellan olika familjemedlemmar och lösa upp låsta knutar i samspelet.

I familjeterapin hittar man nya sätt att relatera till varandra och fungera i nära relationer. Vi går också igenom vilka samspelsmodeller man har med sig från sina ursprungsfamiljer, för att öka förståelsen för sig själv och andra och skapa en frihet att hitta nya sätt att umgås med varandra. Genom familjeterapi får varje familjemedlem möjligheten att göra sig hörd.

Vi skräddarsyr vår familjeterapi efter familjens egna behov och önskemål. Målsättningarna med terapin och besöksfrekvensen avtalas med familjen, för att passa varje familjs enskilda behov. Träffarna består av besök för hela familjen samt enskilda besök för varje familjemedlem.

Till vårt specialkunnande hör intensivt familjeterapeutiskt arbete med ungdomar med utmanande beteende- och beroendeproblematik och deras familjer.