KONFLIKTHANTERING

Vi erbjuder konflikthantering för att stöda välmående på arbetsplatsen. Ju tidigare en konflikt hanteras, desto färre blir konsekvenserna. Vi hjälper er att förstå grunden till varför konflikter uppkommer, eftersom förståelsen förbereder dig för hanteringen. Med stöd av olika verktyg hjälper vi er att analysera och hantera konfliktsituationer.

Konflikthantering kan också användas i förebyggande syfte, innan konflikter uppstår, för att skapa en välmående arbetsplats där alla upplever att de får utvecklas.

Vi erbjuder också dig som är chef möjlighet att reflektera över ditt ledarskap och få nya perspektiv på dina utmaningar i chefsvardagen.

Vi erbjuder även föreläsningar, skolningstillfällen och workshop-tillfällen för arbetsplatser och företag.