PSYKIATRISK KONSULTATION

Vi erbjuder psykiatrisk konsultation till barnomsorg, utbildningsväsende, socialomsorg och barnskyddsenheter.

Med hjälp av vår sakkunniga konsultation får ni stöd och handledning i de utmaningar och svårigheter ni möter i er arbetsvardag med barn och ungdomar. Vi går igenom de frågor ni har och de problemsituationer ni stöter på.

Målsättningen för vår konsultation är att underlätta vardagen för barnet eller den unga och att hjälpa de instanser där barnet eller den unga spenderar en stor del av sin vardag. Med hjälp av konsultationen strävar vi efter att stärka den positiva samverkan mellan barnet eller den unga, dennes familj och den vårdande enheten/ dagliga instansen. Vi vill hjälpa er att förstå barnet eller ungdomen, hens symptom och utvecklingsfaser. Redan upplevelsen av att ha blivit förstådd och hörd kan underlätta situationen för barnet eller ungdomen.

Såväl barnets eller den ungas föräldrar som personal inom barnomsorg, utbildningsväsende, socialomsorg eller barnskyddsenhet kan ta initiativ till konsultationen.

Vi erbjuder konsultation endera som ett enskilt tillfälle eller vid behov för längre tid. Vi ordnar också föreläsningar, skolningstillfällen och workshop-tillfällen för personal inom barnsomsorg, utbildningsväsende, socialomsorg och barnskyddsenheter.