Sofie Ena

Utvecklingspsykolog

Sofie är utbildad utvecklingspsykolog vid Åbo Akademi i Vasa. Efter magisterstudierna blev hon antagen till doktorandprogrammet och målet är att bli doktor inom några år. Sofies forskningsområde är barn och aggression. Efter studierna har Sofie också undervisat vid Åbo Akademi i kurser om bl.a. biologisk psykologi, emotionspsykologi och aggressionspsykologi. Hon har också hållit föreläsningar utanför universitetet på varierande teman.

Efter studierna har Sofie bl.a. jobbat inom familjerätt, barnskydd och vuxensocialt arbete och nu på psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen som MDFT-familjeterapeut och metodhandledare. Sofie har också i många år haft hand om gruppverksamheten för känslostarka barn på psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen.

Vid sidan om sin grundutbildning är Sofie certifierad Multi Dimensional Family Therapist, utbildad inom Aggression Replacement Training och har gått en tilläggsutbildning i ledarskap och olika grundutbildningar inom korttidsterapier (KBT, DBT, ACT).

Till Sofies specialområden hör familjeterapeutiskt arbete med barn/ ungdomar med utmanande beteende- och beroendeproblematik, emotionspsykologi, relationspsykologi och ledarskapspsykologi.