KORTTIDSTERAPI

Vi erbjuder korttidsterapi för personer i alla åldrar. Med hjälp av korttidsterapi får du stöd ifall du t.ex. känner dig nedstämd, ångestfylld eller har problem i dina relationer till andra människor, eller på jobbet.

Korttidsterapin strävar efter att ge dig ökad självkännedom, stärka dina problemlösningsfärdigheter och ge dig verktyg för att hantera svåra känslor, tankar, relationer. Korttidsterapin hjälper dig också genom livets kriser.