PSYKIATRINEN KONSULTAATIO

Tarjoamme psykiatrista konsultaatiota varhaiskasvatukseen, kouluille, sosiaalihuoltoon sekä lastensuojelulaitoksille.

Varhaiskasvatukseen ja kouluille tarjottavan asiantuntijakonsultaation tavoitteena on tarjota asiantuntevaa ohjausta ja tukea päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kouluissa esiin nouseviin kysymyksiin ja pulmiin.

Lastensuojelulaitoksille ja sosiaalihuoltoon tarjottavan asiantuntijakonsultaation tavoitteena on lapsen tai nuoren vaikean tilanteen helpottaminen ja hoitavan työyhteisön auttaminen. Konsultaation avulla pyritään edistämään myönteistä vuorovaikutusta lapsen tai nuoren sekä hänen perheensä että hoitavan henkilökunnan välillä. Tavoitteena on auttaa ymmärtämään lasta tai nuorta, hänen oireiluaan ja kehitysvaihettaan paremmin. Tämän avulla lapsi tai nuori saa kokemuksen, että häntä kuullaan, ja tämä voi jo helpottaa hänen oloaan.

Aloitteentekijänä konsultaatioon voi olla lapsen tai nuoren vanhemmat, varhaiskasvatuksen, koulun, sosiaalihuollon tai lastensuojelulaitoksen henkilökunta.

Tarjoamamme konsultaatio voi olla kertaluonteista tai työskentely voi olla pidempiaikaista. Järjestämme myös luentoja, koulutustilaisuuksia sekä workshop-tilaisuuksia varhaiskasvatuksen, koulujen, sosiaalihuollon sekä lastensuojelulaitosten henkilökunnalle.