LYHYTTERAPIA

Tarjoamme lyhytterapiaa kaikenikäisille henkilöille. Lyhytterapiasta voit saada apua jos tunnet itsesi esimerkiksi masentuneeksi, ahdistuneeksi tai jos sinulla on ongelmia ihmissuhteissa tai töissä.

Lyhytterapian avulla pyrimme tukemaan mm. asiakkaan itseymmärrystä ja ongelmanratkaisutaitoja, antamaan keinoja käsitellä vaikeita tunteita, ajatuksia ja ihmissuhdeongelmia sekä auttamaan elämän kriisivaiheissa.