PERHETERAPIA

Perheterapian tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä siitä, mitä perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu ja avata lukkiutunutta vuorovaikutusta.

Perheterapiassa löydetään uusia merkitysyhteyksiä ja uusia tapoja toimia läheisissä suhteissa. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää myös vanhempien kasvuperheistä perittyjen vuorovaikutusmallien vaikutusta ja lisää vapautta luoda tuoreita suhteessa olemisen tapoja. Perheterapia tarjoaa mahdollisuuden jokaisen perheenjäsenen kokemuksen kuulemiseen.

Tarjoamme perheterapiaa perheiden erilaisiin tarpeisiin. Terapian tavoitteet ja tapamisten tiheys sovitaan yhdessä perheen kanssa, kunkin perheen tarpeisiin sopiviksi. Tapaamiset koostuvat sekä perheen yhteisistä tapaamisista, että yksilötapaamisista eri perheenjäsenten kanssa.

Erityisosaamiseemme kuuluu tiivis työskentely haastavista käytös- ja päihdehäiriöistä kärsivien nuorten ja heidän perheidensä kanssa.