Sofie Ena

Kehtiyspsykologi

Sofie on koulutukseltaan kehityspsykologi, ja hän on opiskellut Åbo Akademissa Vaasassa. Maisterin opintojen jälkeen Sofie pääsi mukaan tohtoriohjelmaan, ja tavoitteena on, että hän väittelee tohtoriksi muutaman vuoden sisällä. Sofien tutkimusalueena on lapset ja aggressio. Opintojen jälkeen Sofie on opettanut Åbo Akademissa kursseja mm. biologisesta psykologiasta, emootiopsykologiasta ja aggression psykologiasta. Hän on myös pitänyt luentoja yliopiston ulkopuolella erilaisista teemoista.

Opintojen jälkeen Sofie on työskennellyt mm. perheoikeudellisissa palveluissa, lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä. Tällä hetkellä Sofie työskentelee Lasten ja nuorten psykiatrisella vastaanotolla MDFT-perheterapeuttina ja menetelmäohjaajana. Sofiella on usean vuoden kokemus ryhmien vetämisestä lapsille, joilla on tunne-elämän haasteita Lasten ja nuorten psykiatrisella vastaanotolla.

Peruskoulutuksen lisäksi Sofie on sertifioitu Multi Dimensional Family Therapist, hänellä on koulutusta Aggression Replacement Training –menetelmästä ja hän on käynyt täydennyskoulutuksen johtajuudesta. Sofiella on myös useita peruskoulutuksia erilaisista lyhytterapeuttisista menetelmistä, kuten KKT, DKT, HOT.

Sofien erityisosaamiseen kuuluu perheterapeuttinen työskentely lasten ja nuorten kanssa, joilla on vaikeita käytös- ja päihdeongelmia, emootiopsykologia, suhdepsykologia ja johtajuuspsykologia.